Zadzwoń: +48 791 791 991

Import towarów na Incoterms DDP – zasady i warunki importu

Import z Chin stwarza nowe możliwości biznesowe, o które ciężko na rodzimym rynku. Import towarów z Chin do Polski  może okazać się kluczowym, strategicznym posunięciem, dzięki któremu obniżysz koszt produkcji lub pozyskasz towary niedostępne w Polsce, a tym samym rozwiniesz swój biznes. W tym artykule wyjaśniamy jak zacząć import z Chin do Polski oraz co warto importować.

Spis treści:

1. Czym są reguły Incoterms?
2. Co oznacza import na zasadach Incoterms DDP? Jakie są warunki DDP?
3. Obowiązki sprzedającego w Incoterms 2020 DDP
4. Obowiązki kupującego w Incoterms DDP 2020
5. Ubezpieczenie towaru na Incoterms DDP
6. Import z Chin na zasadach Incoterms DDP – na co jeszcze zwrócić uwagę
7. Incoterms DDP a VAT – kto płaci VAT i cło?
8. Import z Chin na warunkach Incoterms DDP – grey customs – proste DDP wcale nie takie proste
9. Import towarów na Incoterms DDP – podsumowanie


Czym są reguły Incoterms?

Żeby zacząć rozmowę o Incoterms DDP dobrze jest dowiedzieć się czym w ogóle są Incoterms. Incoterms to zasady regulujące warunki handlu międzynarodowego. Incoterms określa Międzynarodowa Izba Handlowa (ICC – International Chamber of Commerce) i obowiązują wszystkich przedsiębiorców na całym świecie niezależnie od tego z jakiego i do jakiego kraju eksportujemy i importujemy towar.

Zasady Incoterms definiują między innymi takie kwestie handlu międzynarodowego jak to, kto organizuje transport międzynarodowy, kto ponosi koszty transportu, koszty ubezpieczenia, opłaty np. portowe, cło, VAT. Determinują również warunki dostawy, odpowiedzialności importera i odpowiedzialności eksportera.

Do końca 2019 roku obowiązywały Incoterms ogłoszone w 2010, stąd też ich nazwa – Incoterms 2010. Od 01.01.2020 obowiązują uaktualnione i nieco zmodyfikowane przez ICC reguły Incoterms 2020. Kody Incoterms 2020 nie różnią się znacząco od Incoterms 2010. Jednak przedstawiciele Międzynarodowej Izby Handlowej wskazali, iż reguły Incoterms są teraz prostsze do zrozumienia i interpretacji zarówno przez importerów jak i eksporterów.

Co oznacza import na zasadach Incoterms DDP? Jakie są warunki DDP?

Dokładna definicja DDP Incoterms oznacza Delivered Duty Paid dosłownie „dostarczone, cło opłacone”. Incoterms DDP oznacza, że to eksporter jest odpowiedzialny za organizację transportu, opłacenie cła i należytych podatków. W przypadku importu na tym Incoterms zdecydowanie większa odpowiedzialność ciąży na sprzedającym niż na kupującym.

Incoterms 2020 DDP może być stosowany przy imporcie dowolnym środkiem transportu czyli według formuły Incoterms 2020 DDP w przypadku importu z Chin reguła ta ma zastosowanie zarówno do transportu lotniczego, kolejowego jak i morskiego. Środki transportu mogą również być mieszane.

Obowiązki sprzedającego w Incoterms 2020 DDP

Należy pamiętać, że Incoterms 2020 DDP to reguła, w której sprzedający czyli eksporter, ma zdecydowanie więcej odpowiedzialności niż kupujący.

Strona sprzedająca zobowiązana jest do organizacji i poniesienia kosztów związanych z odprawą eksportową, transportem do miejsca przeznaczenia (wskazanego przez kupującego), odprawą importową towaru do kraju kupującego jak również ubezpieczenia towaru i wzięcia ryzyka na siebie w razie jego utraty. Aby to miało miejsce, sprzedający musi zorganizować i ponieść koszty wszystkich czynności i procesów kontrolnych czyli np. kontrola jakości towaru, jego zważenia i zmierzenia, aby te procesy mogły przebiec bez zakłóceń i opóźnień. Jeżeli taki zapis znalazł się w umowie, sprzedający może również ponieść koszt rozładunku w miejscu dostarczenia towarów. Są to koszty, do odzyskania których eksporter nie jest upoważniony, chyba że w drodze indywidualnych negocjacji, gdy sprzedający i kupujący uzgodnią inaczej. Sprzedający musi dostarczyć towar oraz wszystkie wymagane dokumenty do miejsca docelowego w uzgodnionym terminie. Eksporter również musi odpowiednio zapakować, zabezpieczyć i oznaczyć towar przed jego wysłaniem. Przesyłka musi być tak przygotowana, by możliwy był jego transport.

Obowiązki kupującego w Incoterms DDP 2020

Incoterms 2020 DDP określa również obowiązki, koszty i odpowiedzialności jakie ponosi importer czyli strona kupująca. Podstawowym kosztem importera jest koszt zakupionego towaru uzgodniony na umowie sprzedaży. W gestii kupującego są również wszelkie koszty związane z towarem po jego dostarczeniu. Rozładunek towaru leży po stronie kupującego, chyba że sprzedający uwzględnił te koszty w umowie. Kupujący może również zostać obarczony dodatkowym kosztem jaki poniósł sprzedający związanym z przygotowaniem odpowiednich dokumentów, jeśli kupujący nie dopełnił wcześniej obowiązku pomocy sprzedającemu w ich przygotowaniu. Kupujący może również spodziewać się dodatkowych kosztów jeśli odpowiednio wcześniej nie przekaże sprzedającemu informacji dotyczących czasu i miejsca dostawy towaru.

Ubezpieczenie towaru na Incoterms DDP

Realizując import na warunkach Incoterms 2020 DDP ubezpieczenia towaru leżą w gestii sprzedającego i to on jest odpowiedzialny za wykupienie ubezpieczenia. Należy tu jednak zaznaczyć, że nie jest ono konieczne. Natomiast w przypadku, gdy sprzedający chce ubezpieczyć towar obowiązkiem kupującego jest dostarczenie sprzedającemu, na jego żądanie wszystkich niezbędnych danych do wykupienia ubezpieczenia.

Import z Chin na zasadach Incoterms DDP – na co jeszcze zwrócić uwagę

Importując towary na warunkach DDP szczególną uwagę należy zwrócić, aby dokładnie podać miejsce odbioru towaru. Wskazanie miejsca dostarczenia towaru jest bardzo istotne, ponieważ moment przekazania towaru jest również momentem przejęcia ryzyka i odpowiedzialności za niego (np. jego uszkodzenie).

Ważną kwestią jest również to, że w chwili dostarczenia towaru kupujący przejmuje od sprzedającego odpowiedzialność kosztową. Dlatego kluczowe jest, aby zarówno sprzedający jak i kupujący mieli pełną świadomość, kiedy dokładnie następuje przejęcie ryzyka i kosztów.

Należy również dodać, że sprzedawca zawierając umowę obliguje się do zorganizowania transportu do miejsca docelowego wskazanego przez kupującego. Niewywiązanie się z tego obowiązku jest ewidentnym naruszeniem zasad, jakie obowiązują przy imporcie na warunkach Incoterms DDP 2020. W związku z takim naruszeniem sprzedający odpowiada za ewentualne straty jakie w wyniku niedotrzymania zasad poniósł kupujący.

Incoterms DDP a VAT – kto płaci VAT i cło?

Mogłoby się wydawać, że Incoterms DDP 2020 – patrząc z punktu widzenia importera – to bardzo dobry i wygodny wybór. Trzeba być jednak bardzo uważnym i ostrożnym przy imporcie na warunkach Incoterms DDP.

Największą pułapką jest kwestia tego, kto reguluje opłaty VAT i cło. Zasady Incoterms DDP jasno określają, że wszystkie koszty w tym koszty VATu i cła ponosi sprzedający. Być może nie jest to problematyczne w przypadku importu z innego kraju niż Chiny.

Biorąc pod uwagę, że zamówiony towar pochodzi właśnie z Chin to chiński dostawca musi uregulować w polskim urzędzie należyte koszty VATu i ewentualnego cła poprzez odprawę celną towaru jako firma działająca na terenie Polski. Bez uiszczenia koniecznych opłat kupujący nie może wprowadzić zakupionych towarów do obrotu na polskim rynku.

Problemem jest fakt, że bardzo często chińscy dostawcy prowadzący eksport na Incoterms DDP nie posiadają firm na terenie naszego kraju, co za tym idzie nie mają możliwości opłacenia należytych kosztów i nie są w stanie wprowadzić legalnie towaru do obrotu na teren UE (w tym Polski).

Na ogół chińskie firmy dokonują odpraw zbiorczych. Konsolidują zamówienia od wielu różnych klientów z Europy i odprawiają towar w Holandii, Anglii lub Czechach. Po dokonanej odprawie towar wysyłany jest kurierem do miejsca przeznaczenia tak, jakby to był towar legalnie wprowadzony do obrotu. Sprzedający jednak nie otrzymuje faktury VAT ani ZC299 (poświadczonego zgłoszenia celnego), a to element warunkujący wprowadzenie towaru do obrotu.

Import z Chin na warunkach Incoterms DDP – grey customs – proste DDP wcale nie takie proste

Kolejną sytuacją, na którą należy uważać jest tzw. grey customs. W jakiej sytuacji mamy do czynienia z grey customs?

Jeśli sprzedający oferuje zakup towaru na warunkach DDP bardzo istotne jest, aby upewnić się czy aby na pewno zakupiony towar będzie wysłany z Chin. Bardzo często przy imporcie na zasadach Incoterms DDP produkty wysyłane są z magazynów, które sprzedawca lub pośrednik ma w jednym z europejskich państw (najczęściej są to miasta w Holandii lub Wielkiej Brytanii). Jeśli zamówiony towar nie zostanie wysłany z Chin, sprzedający nie będzie w stanie wystawić kupującemu faktury VAT (Commercial Invoice), otrzymamy jedynie chińską fakturę, na podstawie której nie ma możliwości przejścia przez odprawę celną. Co więcej, nie otrzymamy również faktury wewnątrzwspólnotowej z numerem NIP firmy z kraju członkowskiego UE, którą sprzedawca powinien wystawić. Dokument, który przedstawi nam chiński dostawca będzie niewystarczający do wprowadzenia towaru do obrotu na terenie UE. Faktura VAT oraz wyżej wspomniany ZC299 (poświadczone zgłoszenie celne) są dokumentami niezbędnymi do odprawienia towaru w Polsce. Bez przeprowadzenia odprawy celnej nie możemy wprowadzić go do obrotu handlowego.

Jeśli kupujący chce móc sprzedawać towar zakupiony w ten sposób koniecznie musi osobiście go odprawić. Należy wtedy skontaktować się z Urzędem Celno-Skarbowym lub dowolną agencją celną i dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty do przeprowadzenia odprawy celnej, oraz fizycznie dostarczyć otrzymany towar do wybranej jednostki, w której będzie odbywała się odprawa celna. W przypadku braku możliwości przedstawienia dokumentacji niezbędnej do odprawy, towar zostanie zatrzymany, tak jak ma to miejsce przy standardowej procedurze odprawy celnej.

W takim przypadku kupujący musi również ponieść koszty VATu i cła.

Import towarów na Incoterms DDP – podsumowanie

Reasumując, DDP to reguła Incoterms 2020, która niewątpliwie większe ryzyko i większe odpowiedzialności nakłada na sprzedającego niż na kupującego. W związku z tym przedsiębiorcy, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z importem z Chin, bardzo często decydują się na zaproponowany przez sprzedającego import na zasadach Incoterms DDP.

Z punktu widzenia kupującego wydaje się to być prostym i bezpiecznym rozwiązaniem, ponieważ nie dość, że nie ponosi ryzyka to odpadają również formalności, transport towarów, procedury celne i koszty związane z opłatami celno-skarbowymi zakupionego towaru.

Teoria brzmi bardzo zachęcająco, jednak z doświadczenia wiemy jak bardzo rozmija się ona z praktyką. W trakcie prowadzenia naszej działalności wielokrotnie spotkaliśmy się z firmami, które przez chęć szybkiego, łatwego zarobku, minimalizację kosztów, wygodę i chę

scedowania obowiązków importowych zdecydowały się na zakup towaru w Chinach na Incoterms DDP, w konsekwencji czego poniosły dużo dodatkowych kosztów, straciły czas i pieniądze, ponieważ nie były w stanie wprowadzić towarów na rynek i go sprzedać.

Incoterms 2020 DDP jest więc niewątpliwie regułą, która nie obliguje kupującego do organizacji wszystkich formalności importowych, ale też taką, która w końcowym etapie importu generuje dodatkowe koszty, których przecież w założeniu kupujący miał nie ponosić. Spowodowane to jest brakiem zrozumienia strony sprzedającej ze stroną kupującą oraz dodatkowo faktem, że Chińczycy błędnie interpretują zastosowanie reguły Incoterms DDP.

Najlepszym rozwiązaniem na uniknięcie problemów związanych z wprowadzeniem towaru do obrotu jest zastosowanie reguły Incoterms DAP, FOB lub EXW. Zasady te wiążą się z większą odpowiedzialnością po stronie kupującego, jednak wykluczają problemy związane z wprowadzeniem towaru do obrotu.

made by mem!