Import z Chin a Vat – zobacz Vat za zakupy z Chin!

Import z Chin to nowe możliwości rozwoju dla Twojej firmy. Dzięki importowaniu towarów z Chin możesz poszerzyć swój asortyment o niedostępne w Polsce produkty. Towar z Chin może także obniżyć koszty produkcji. W tym poradniku wyjaśniamy ile wynosi VAT przy imporcie z Chin.

W sieci krąży wiele sprzecznych informacji na temat tego ile wynosi VAT z Chin i czy trzeba go płacić . Jako specjaliści w pośredniczeniu w handlu Chinami postanowiliśmy dokładnie przejrzeć zawarte w sieci ,,mity’’ i odnieść się bezpośrednio do przepisów prawnych. Skonsultowaliśmy się także z prawnikiem, który udzielił nam rzetelnych odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z importem z Chin a VAT.

Artykuł zawiera najnowsze informacje na podstawie interpretacji prawniczej z dnia 11.03.2020.

Spis treści:

 1. Importowanie z Chin – jak zacząć?
 2. Import towarów z Chin a VAT
 3. Ile wynosi VAT przy imporcie z Chin?
 4. Jak obliczyć VAT z Chin?
 5. VAT z Chin – czy zawsze trzeba płacić?
 6. Zwolnienie z VAT przy imporcie z Chin – czy jest możliwe?
 7. Telefon z Chin bez VAT – czy to możliwe?
 8. Od jakiej kwoty jest VAT z Chin jest obowiązkowy?
 9. Odliczenie VAT przy imporcie z Chin – komu przysługuje?
 10. Towary z Chin przez internet i VAT praktyce

Importowanie z Chin – jak zacząć?

Jako importowanie z Chin rozumiemy każdy zakup dowolnego towaru w Chinach i dostarczenie go do kraju kupującego, np. do Polski.
Punkt 7 Art. 2 ustawy o VAT jasno mówi, że:

7) Import towarów – rozumie się przez to przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej;
Dotyczy to zarówno importu na dużą skalę dokonywanego przez firmy, jak i drobnych zakupów detalicznych dokonywanych przez klienta indywidualnego. W obu przypadkach zasady przewozu dóbr są dokładnie takie same.

Wiele osób nie wie jak zamawiać produkty z Chin ze względu na brak znajomości form tamtejszego opodatkowania towarów i wysyłek. Import z Chin możesz rozpocząć na dwa sposoby. Samodzielnie lub korzystając z usług pośrednika takiego jak Chinago.pl.

Jeśli chcesz samodzielnie sprowadzać produkty z Chin musisz dotrzymać pewnych formalności. Zapewne zastanawiasz się jak zapłacić VAT za towar z Chin? Nie jest to skomplikowane, ale musisz pamiętać także, aby opłacić cło (jeśli obowiązuje na dany typ towaru). O tym jak obliczyć cło za towary z Chin pisaliśmy w osobnym artykule:

Alternatywną opcją jest skorzystanie z usług bezpośredniego importera, czyli powierzenie całej obsługi importu zewnętrznej firmie, odciąża Cię z wielu obowiązków i jest relatywnie tanie.

Niezależnie od sposobu na który się zdecydujesz, dobrze abyś wiedział ile będzie wynosić VAT za zakupy z Chin.

Import towarów z Chin a VAT

Wiemy już, że każdy przywóz towarów spoza UE rozumie się jako import.

Prawo jasno określa, że każdy importowany towar musi zostać opodatkowany.

Zgodnie z punktem 3 Art. 5.1 Ustawy o VAT:
1. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają:
3) import towarów na terytorium kraju;

Wynika z tego, że obowiązuje nas VAT na towary z Chin.

Ile wynosi VAT przy imporcie z Chin?

Importując towary z zagranicy ciąży na nas obowiązek podatkowy niezależnie od tego czy importujesz jako przedsiębiorca (działalność gospodarcza), czy na nasze własne potrzeby jako osoba indywidualna.

Podatek od towarów kupowanych w Chinach opłacany jest w kraju nabywcy (niezależnie od tego czy jest to osoba prywatna, czy firma), czyli w Polsce.

VAT przy zakupie z Chin w większości przypadków wynosi dokładnie tyle samo ile za zakupy w Polsce, czyli 23%. W niektórych przypadkach VAT może wynosić 4, 7 lub 8%.

Jeśli zamawiasz z www.taobao.com, www.jd.com, www.tmall.com, www.1688.com lub jakichkolwiek innych najczęściej będzie obowiązywał Cię VAT w wysokości 23%.

Jak obliczyć VAT z Chin?

Jak obliczyć podatek VAT za zakupy z Chin? To bardzo proste! Do wyliczenia VAT z Chin potrzebny Ci będzie jedynie kalkulator.

Załóżmy, że importujemy towar o wartości 50.000 USD, a koszt transportu wynosi 1.000 USD. Po przeliczeniu na PLN (kurs 1 USD = 3,84 PLN) wynosi 192.000 PLN. Do tej kwoty musimy doliczyć 23% VAT, czyli 44.160 PLN. Całkowity koszt naszego zamówienia wyniesie zatem 236.160 PLN.

Podobnie sytuacja wygląda, jeżeli zamówimy tablet, który kosztuje 150 USD, a wysyłka paczki 15 USD. Koszt naszej przesyłki bez VAT to 165 USD. Jeśli przeliczymy to na złotówki to jest to około 645 zł (liczone przy kursie 1 zł = 0,25 USD). Do kwoty 645 zł musimy doliczyć 23% VAT, czyli 148.35 zł. Całkowity koszt naszego zamówienia wyniesie zatem 793.35 zł.

VAT z Chin – czy zawsze trzeba płacić?

Wbrew obiegowym opiniom, import towarów z państw spoza Unii Europejskiej jest opodatkowany podatkiem od towarów i usług (VAT) niezależnie od wartości zamówionego towaru.

Powszechnie głosi się, że niepodatkowana jest każda dostawa towarów o wartości nieprzekraczającej 22 euro. Wskazywać na to mógłby art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106.). Niestety ust. 3 tego samego artykułu stanowi, że zwolnienia towarów o wartości nieprzekraczającej 22 euro nie stosuje się w przypadku zamówienia wysyłkowego.

W tej sprawie wypowiedział się Minister Finansów w odpowiedzi z dnia 23 kwietnia 2018 r. na poselską interpelację dotyczącą dokładnie tej konkretnej materii (PT2.054.1.2018.ULD.216). Wskazał w niej, że podatnikiem VAT staje się każdy zamawiający na odległość (m.in. przez internet, telefonicznie) towar spoza Unii Europejskiej, ponieważ takie zamówienie jest zamówieniem wysyłkowym, którego zaistnienie uniemożliwia zwolnienie z opodatkowania. Interpelacja nie jest źródłem prawa, ale stanowi istotną wskazówkę, jak organy skarbowe interpretują ten przepis.

Zatem, niezależnie, czy kupujesz jako osoba indywidualna czy jako firma obowiązuje Cię konieczność uiszczenia opłaty przewozowej (cło) i podatku od towarów i usług (VAT) .

Ogólnie rzecz biorąc – importując dowolny towar lub kupując towary na Alibaba.com, taobao.com, jd.com, tmall.com, 1688.com i innych serwisach sprzedażowych musimy uwzględnić przy wycenie kosztów dodatkową opłatę związaną z cłem i VAT.

Zwolnienie z VAT przy imporcie z Chin – czy jest możliwe?

Zgodnie z treścią przepisów ustawy o VAT wiemy, że przesyłki z Chin, których wartość w PLN nie przekracza równowartości 45 Euro, są zwolnione z VAT.

Art. 52 Ustawy VAT zwalnia z opodatkowania import towarów, których łączna wartość nie przekracza 45 euro tylko po łącznym spełnieniu następujących warunków:

 • „ilość i rodzaj towarów nie wskazują na ich przeznaczenie handlowe”,
 • „odbiorca nie jest obowiązany do uiszczenia opłat na rzecz nadawcy w związku z otrzymaniem przesyłki”
 • „przesyłki mają charakter okazjonalny”.

Zatem w celu spełnienia wymogów zwolnienia przesyłka musi być wysłana przez osobę fizyczną działającą niekomercyjnie i jej wysłanie musi mieć charakter incydentalny.

Wykluczone jest zatem zwolnienie z opodatkowania odpłatne nabycie towarów spoza UE zamówionego zdalnie. Jeżeli chodzi o kwestię cła, to zwolnione z należności celnych są przesyłki zawierające towary, których rzeczywista wartość nie przekracza 150 euro za przesyłkę.

Dotyczy to wyłącznie zakupów własny użytek, czyli firmy handlowe chcące zakupić towar na sprzedaż w Chinach są wyłączone z tej ulgi.

Za jakie towary z Chin nie trzeba płacić VAT?

Podatku VAT za zakupy z Chin nie musimy płacić za:

 • Przesyłki, których wartość nie przekracza 45 euro
 • Paczki oznaczone jako ,,gift’’ lub jako ,,próbka konsumencka’’, jeśli ich wartość nie przekracza 45 euro.
 • Wszystkie przesyłki, które nie mają charakteru handlowego (oznaczone jako prezent) i odbiorca otrzymuje je bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów
 • Oznaczone jako prezent, które były wysłane od prywatnej osoby, spoza UE do prywatnej osoby w Polsce
 • O charakterze okazjonalnym np. urodzinowym lub jubileuszowym.

W każdym innym przypadku obowiązuje nas 23% podatek VAT za zakupy z Chin.

Telefon z Chin bez VAT – czy to możliwe?

VAT na elektronikę z Chin to złożone zagadnienie. Jest oczywiste, że wiele osób zamawia telefony i różnego rodzaju inne sprzęty właśnie z Chin, ponieważ ceny są dużo niższe niż w Polsce. Do pewnego czasu łatwo było ominąć VAT ze względu na lukę omówioną w poprzednim akapicie.

Jednak ciągle rosnąca skali importu tego typu sprzętu spowodowała, że w ostatnim czasie zaostrzono kontrolę celno-skarbową zwłaszcza w przypadku telefonów. Kontrole paczek zdarzają się coraz coraz częściej i do telefonów z Chin doliczany jest VAT.

Rozwiewając wątpliwości i obalając mity powielane w Internecie: VAT na elektronikę z Chin obowiązuje nas tak jak w przypadku innych produktów.

Od jakiej kwoty jest VAT z Chin jest obowiązkowy?

Jak wspomnieliśmy wyżej, z VATu zwolnione są tylko zamówienia indywidualne na własny użytek do kwoty maksymalnej 45 Euro. Każdy inny zakup, który przewyższa tą kwotę jest obowiązkowo opodatkowany stawką 23%.

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i interesuje Cię import z Chin to nie unikniesz zapłacenia podatku VAT za towary z Chin.

Odliczenie VAT przy imporcie z Chin – komu przysługuje?

Warto pamiętać, że tylko przedsiębiorcy w określonych sytuacjach mogą odliczyć podatek VAT, czego nie mogą zrobić klienci indywidualni. Odbywa się to na takich samych zasadach jak odliczanie VAT za zakupy w Polsce. VAT za zakupy z Chin stanowi także nasz koszt prowadzenia działalności.

Towary z Chin przez internet i VAT w praktyce

Podsumowując – konieczność uiszczenia podatku VAT na towary z Chin jest naturalną częścią procedury importu z Chin. Wyjątkiem są jedynie drobne produkty zamawiane przez klientów indywidualnych. W tym wypadku za niewielkie paczki, których wartość nie przekracza 45 Euro.

made by mem!